Σελίδες

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Crochet Doily + Diagram

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Crochet Shawl + Diagrams

Crochet Shawl + Video Tutorial


https://gr.pinterest.com/pin/333688653630685459/


https://youtu.be/yOQ6GBjTjO8

Crochet Sweater + Diagrams + Video Tutorial

Crochet Sweater + Diagram + Video Tutorial